Často kladené dotazy

Otázky týkající se kampaně Chci výhodnější energie

 • Co je kampaň Chci výhodnější energie?

  Jedná se o hromadnou změnu dodavatelů energií organizovanou společností dTest, o.p.s. Prostřednictvím této kampaně chceme ukázat lidem, že mohou mít lepší smlouvy s dodavateli energií a navíc ušetřit na každoročním vyúčtování. Cílem kampaně je pomoci spotřebitelům vyjednat lepší obchodní podmínky s dodavateli energií. Budeme se snažit vyjednat nový produkt, který bude nejlevnější v nabídce na trhu. Neméně důležité je, že zapojeným lidem zajistíme nejvýhodnější smlouvu bez skrytých a nezákonných pokut a poplatků a bez automatického prodlužování smlouvy na dobu určitou. Registrace je zcela zdarma a neexistuje žádná povinnost změnu dodavatele uskutečnit. Čím více lidí se zaregistruje, tím silnější vyjednávací pozici budeme mít. Přidejte se ještě dnes a staňte se součástí naší kampaně, jejímž cílem jsou výhodnější podmínky a nižší účty za dodávky energií.

 • Kdo organizuje kampaň Chci výhodnější energie?

  Organizátorem je společnost dTest, o.p.s., největší spotřebitelská organizace v České republice. Na zajištění kampaně spolupracuje s nezávislou nizozemskou společností Pricewise, která se specializuje na srovnávání cen energií, pojištění, telekomunikací a dalších služeb. Pricewise je zároveň expertem na pořádání elektronických aukcí odběratelů energií právě ve spolupráci se spotřebitelskými organizacemi, jako je dTest. Podílela se na řadě úspěšných aukcí pořádaných ve Španělsku, Portugalsku, Rakousku, a již několik let pravidelně pořádá aukce v Nizozemsku s našimi kolegy ze spotřebitelské organizace Consumentenbond.

 • Jak je nakládáno s mými osobními údaji?

  Vaše údaje potřebujeme pro výpočet Vaší osobní úspory. Po vyslovení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů je budeme zpracovávat, uchovávat a chránit v souladu se zákonem. Více můžete dozvědět z ochrany osobních údajů.

 • Mohou se kampaně účastnit všichni obyvatelé České republiky?

  Do kampaně Chci výhodnější energie se může registrovat každý spotřebitel z kteréhokoli kouta České republiky, který má na své jméno vedené odběrné místo elektřiny nebo plynu, kategorie domácnost. Pokud má jeden spotřebitel na své jméno vedeno více odběrných míst, musí se registrovat do kampaně zvlášť pro každé odběrné místo, u něhož chce změnit dodavatele. Maximální úroveň spotřeby elektřiny je: 50 000 kWh. Strop pro plyn je: 100 000 kWh.

 • Jaké jsou požadavky na dodavatele účastnící se aukce?

  Každý dodavatel, který si přeje účastnit se kampaně Chci výhodnější energie, musí přijmout podmínky dTestu k ochraně spotřebitele. Dodavatelé se tak mohou aukce zúčastnit jen v případě, že splňují podmínky nastavené dTestem. dTest dodavatele zaváže například k tomu, aby v aukci nabízeli smlouvy na jeden rok bez automatického prodloužení na dobu určitou, v nichž nebudou skryté poplatky a poplatky při řádném ukončení smlouvy. Podmínkou účasti dodavatelů v aukci je i zajištění kvalitního zákaznického servisu, a to i prostřednictvím e-mailu či telefonu. Za vyúčtování v papírové podobě dodavatelé nesmí vyžadovat zvláštní poplatky. Dodavatelé musí akceptovat všechny způsoby platby a nepožadovat za některou z nich zvláštní poplatky.

 • Má dTest z kampaně Chci výhodnější energie zisk?

  Společnost dTest, o.p.s. je nezisková organizace. Dodavatelé elektřiny a plynu, kteří uspějí v aukci, zaplatí za každého získaného zákazníka provizi společnosti Pricewise. Ta předá část této provize společnosti dTest, která ji použije na úhradu nákladů, jež byly vynaloženy v souvislosti s kampaní a v oblasti podpory zákazníků, IT, marketingu a dalších. Případný přebytek bude vložen do rozšiřování a zkvalitňování služeb dTest, o.p.s. spotřebitelům v Česku.

Otázky týkající se registrace

 • Do kdy se mohu přihlásit do Chci výhodnější energie?

  Můžete se přihlásit až do 7. března 2018. Do 30. dubna pak obdržíte e-mail s osobní nabídkou a výpočtem odhadu úspor.

 • Mohu se zaregistrovat, i když nemám e-mailovou adresu?

  Ne, e-mailová adresa je pro registraci nutná.

 • Je registrace zdarma?

  Ano. Registrace je zcela zdarma.

 • K čemu mě zavazuje registrace?

  Registrace do kampaně Chci výhodnější energie je zcela nezávazná. Je zcela na Vás, jestli se nakonec na základě naší nabídky rozhodnete změnit dodavatele elektřiny či plynu, nebo zůstanete u toho stávajícího.

 • Jaké jsou podmínky přihlášení do kampaně Chci výhodnější energie?

  Kampaň Chci výhodnější energie je otevřena pro každého spotřebitele, kategorie domácnost, z České republiky. Kampaně se tedy může zúčastnit každá domácnost, která využívá elektřinu a plyn. Nezáleží přitom, zda bydlíte v domě či bytě. Maximální úroveň spotřeby elektřiny je: 50 000 kWh. Strop pro plyn je: 100 000 kWh.

 • Je účast v kampani Chci výhodnější energie omezena pouze na předplatitele dTestu?

  Ne, kampaň Chci výhodnější energie je otevřená všem.

 • Proč jsem neobdržel/a potvrzující e-mail?

  Je možné, že Vám určený e-mail spadl do nevyžádané pošty (spam). Používáte-li e-mailový účet Seznam nebo Gmail, mohl se e-mail dostat do složky "Hromadné" (Seznam) či Promo akce (Gmail). Abyste předešli tomu, že kvůli tomuto třídění pošty přehlédnete naši nabídku úspory, přidejte si e-mailovou adresu energie@dtest.cz do svého adresáře. Další možností je, že jste omylem zadal/a nesprávnou e-mailovou adresu. Pokud tomu tak není, obraťte se prosím na naši poradenskou linku 272 272 271.

 • Nevím přesně, jaká je moje spotřeba. Mohu se i přesto přihlásit??

  Ano. Pokud si nejste jisti, jaká je výše Vaší spotřeby, uveďte během registrace počet členů Vaší domácnosti nebo kontaktujte svého stávajícího dodavatele.

 • Vyplnil/a jsem špatné údaje během registrace. Jak mohu tyto údaje změnit?

  Po registraci jste obdržel/a e-mailem potvrzení s odkazem na svůj osobní profil. Na tomto odkazu můžete v profilu měnit své osobní údaje. Případně můžete zavolat na naši kontaktní linku 272 272 271.

 • Proč potřebujete znát mou spotřebu?

  Hlavním důvodem, proč se tyto dodatečné informace shromažďují, je to, že na jejich základě jsme schopni vyčíslit Vám potenciální osobní úsporu a napsat Vám, kolik peněz můžete ušetřit přechodem na novou smlouvu. Náklady na energie vypočítané naším odhadem energie jsou závislé na spotřebě a regionu, ve kterém žijete.

 • Existuje riziko zneužití mých osobních údajů?

  Není čeho se obávat. Vaše osobní údaje budeme po vyslovení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracovávat a chránit v souladu se zákonem. Více o ochraně osobních údajů se můžete dozvědět z ochrany osobních údajů.

 • Vlastním-li více než jednu domácnost, musím zaregistrovat každou samostatně?

  Ano. Pokud je pod Vaším jménem vedeno více odběrných míst, je potřeba vyplnit registrační formulář pro každé z nich zvlášť. Také možná úspora bude vypočtena pro každé odběrné místo zvlášť, abyste se mohli rozhodnout, zda změníte dodavatele u všech, jen některých nebo žádného odběrného místa.

 • Ještě před konáním aukce mi skončí moje smlouva na dobu určitou. Rád/a bych se do hromadné změny dodavatelů registroval/a a poté zvážil/a svou individuální nabídku, ale nemohu být do té doby bez elektřiny nebo plynu. Co mám dělat?

  I když Vám má v nejbližší době skončit smlouva na dobu určitou, ověřte si, zda již nedošlo nebo brzy nedojde k automatickému prodloužení Vaší stávající smlouvy a zda ji tedy můžete bez sankcí vypovědět. Pokud Vaše stávající smlouva končí, doporučujeme Vám, abyste uzavřel/a novou smlouvu na dobu neurčitou. Zvažte přitom nejen cenu, ale i podmínky nové smlouvy. Pro srovnání cenové nabídky můžete použít srovnávač Energetického regulačního úřadu. Při kontrole smluvních podmínek se zaměřte zejména na různé poplatky a pokuty, včetně těch, které jsou spojené s ukončením smlouvy. Do námi pořádané hromadné změny dodavatelů se můžete v každém případě nezávazně a zdarma zaregistrovat. Po aukci Vám pak zašleme individuální nabídku a Vy se rozhodnete, zda je pro Vás výhodná a zda vypovíte svou stávající smlouvu.

 • Ceny energií na trhu rostou, má smysl se registrovat?

  Rozhodně ano. I v případě rostoucích cen na trhu energií je možné, že aktuální vysoutěžená cena v aukci bude nižší než cena, kterou v současné době platíte svému dodavateli. Obzvláště to platí v případě, že jste smlouvu se stávajícím dodavatelem uzavřeli již před delší dobou. Registrace do kampaně Chci výhodnější energie je zcela nezávazná – pokud pro Vás naše nabídka nebude výhodná, nemusíte ji přijmout.

 • Co když nabídka nebude výhodná?

  Registrace do naší hromadné změny dodavatele energií je zcela nezávazná. Pokud pro Vás vysoutěžená nabídka nebude výhodná, nemusíte ji přijmout a můžete zůstat u svého stávajícího dodavatele.

 • Mám jinou otázku nebo stížnost.

  Obraťte se na naši poradenskou linku na čísle 272 272 271 nebo napište na energie@dtest.cz.

Obecné otázky týkající se hromadné změny dodavatelů energií

 • Co je to hromadná (kolektivní) změna dodavatele energií?

  Hromadná změna dodavatele energií je založena na jednoduchém principu: čím více lidí se k ní přihlásí, tím lepší podmínky dodávek elektřiny a (nebo) plynu mohou získat. Rozhodující je co největší počet registrovaných uživatelů k 8. březnu 2018, což je den, kdy proběhne aukce, v níž dodavatelé energií nabídnou co nejnižší ceny za elektřinu a plyn. Po aukci Vás seznámíme s jejím výsledkem a všem zaregistrovaným zašleme nabídku s výpočtem možné úspory při změně dodavatele. Je jen na Vás, zda se rozhodnete nabídku přijmout, nebo ne. Neexistuje žádná povinnost nebo závazek, který by Vás nutil stát se zákazníkem vítězného dodavatele.

 • Proč bych se měl/a zúčastnit?

  Platby za energie představují poměrně vysoký výdaj každé průměrné domácnosti. Různé nabídky dostupné na trhu jsou často nejasné a matoucí. Domácnosti proto mnohdy zůstávají u toho samého, často předraženého dodavatele, nebo podepíšou nevýhodnou smlouvu. To všechno se děje v důsledku netransparentnosti trhu. Chceme Vám pomoci získat nejlepší produkt. Naším cílem je také přimět dodavatele, aby díky aukci, v níž budou nabízet co nejnižší ceny, dodali na trh nové konkurenceschopné tarify, které budou výhodné pro spotřebitele. Zapojte se i vy. Účast je zcela zdarma a nezavazuje Vás ke změně dodavatele, pokud nebudete sami chtít.

 • Je mou povinností změnit dodavatele pokud jsem se zúčastnil/a kampaně?

  Ne, nejste povinen/a změnit dodavatele. Prostřednictvím e-mailu Vás budeme informovat o vítězi aukce a jeho nabídce. Také Vás budeme informovat o Vašich možných osobních úsporách, založených na vítězných cenách energií. Je jen na Vás, zda se poté rozhodnete nabídku přijmout, nebo ne.

 • Ušetří peníze každý, kdo se zúčastní kampaně?

  Budeme usilovat o nejlevnější nabídky na trhu, abychom mohli poskytnout výhodné produkty každému, ale nejsme schopni předem garantovat přesné množství peněz, které můžete ušetřit. Někteří spotřebitelé mohou mít již nyní velmi dobrý produkt a nová nabídka jim úsporu nepřinese. Samozřejmě budeme naprosto transparentní a budete informováni i v případě, že je Vaše stávající smlouva dostatečně výhodná.

 • Kolik peněz ušetřím?

  To závisí zejména na Vaší stávající smlouvě, spotřebě energií a výsledku aukce. Budeme usilovat o nejlevnější nabídky na trhu, abychom Vám mohli poskytnout ty nejvýhodnější produkty. Pokud při registraci vyplníte údaje o Vaší spotřebě, umožníte nám vypracovat přesnou nabídku přímo pro Vás.

 • Kdy budu vědět, kolik peněz ušetřím?

  Nabídku s výpočtem úspory od nás obdržíte do konce dubna 2018. O změně dodavatele se můžete rozhodnout do 15. května 2018.

 • Proč je platnost vysoutěžené ceny garantována pouze po dobu jednoho roku?

  Smlouva s vítězným dodavatelem se sjednává na dobu 12 měsíců a poté dojde k jejímu automatickému prodloužení na dobu neurčitou. Vysoutěžená cena je ve smlouvě garantována na dobu jednoho roku proto, že cena energií na trhu se mění a v případě klesajících cen jsou smlouvy uzavírané na delší období pro spotřebitele nevýhodné. Po uplynutí prvního roku smlouvy se budete moci rozhodnout, zda chcete u tohoto dodavatele zůstat i nadále, nebo přejdete ke konkurenci.

 • Probíhají podobné hromadné změny dodavatelů i v jiných zemích?

  Ano, v mnoha evropských zemích jsou hromadné změny dodavatelů energií zcela běžným způsobem, jak šetřit peníze spotřebitelů. V uplynulých letech proběhly kolektivní změny dodavatele energií v řadě evropských zemí, například v Rakousku, Slovinsku, Belgii, Itálii, Nizozemí, Velké Británii či ve Francii. V Rakousku tímto způsobem změnilo dodavatele v letech 2013-2015 82.500 domácností, v Nizozemí v letech 2011-2014 více než 280.000 domácností. Spotřebitelé v EU v tomto období díky hromadné změně dodavatelů energií ušetřili více než 173 milionů eur.

 • Mohu se zúčastnit, i když neodebírám plyn?

  Ano, kolektivní změna dodavatele se týká elektřiny i plynu. Zúčastnit se můžete, i pokud máte zájem o změnu týkající se pouze jednoho druhu energie.

 • Jsem pronajímatelem/kou nemovitostí, družstevníkem/icí. Mohu registrovat své nemovitosti do kampaně?

  Můžete se zúčastnit, pokud je spotřeba plynu maximálně 100.000 kWh a spotřeba elektřiny maximálně 50.000 kWh. Účastnit se mohou jednotliví družstevníci / majitelé / vlastníci jednotek.

 • Má dTest z této kampaně zisk?

  Společnost dTest, o.p.s. je nezisková organizace. Dodavatelé elektřiny a plynu, kteří uspějí v aukci, zaplatí za každého získaného zákazníka provizi společnosti Pricewise. Ta předá část této provize společnosti dTest, která ji použije na úhradu nákladů, jež byly vynaloženy v souvislosti s kampaní a v oblasti podpory zákazníků, IT, marketingu a dalších. Případný přebytek bude vložen do rozšiřování a zkvalitňování služeb dTest, o.p.s. spotřebitelům v Česku.

 • Jsou mé osobní údaje chráněny?

  Samozřejmě. Vaše osobní údaje budeme po vyslovení vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracovávat a chránit v souladu se zákonem. Více o ochraně osobních údajů se můžete dozvědět z ochrany osobních údajů.

 • Kam se mohu obracet s dotazy ohledně kolektivní změny dodavatele elektřiny nebo plynu?

  Pro dotazy spojené s kampaní Chci výhodnější energie je Vám k dispozici naše zákaznická linka na čísle 272 272 271. Je v provozu každý všední den mezi 9. – 17. hod. Za volání platíte pouze cenu běžného hovorného dle svého tarifu. Také nám můžete napsat e-mail na adresu energie@dtest.cz.

 • Může aukci vyhrát nabídka, která není nejlevnější na trhu?

  Na trhu s energiemi v Česku působí desítky dodavatelů, z nichž ne každý se zúčastní aukce organizované dTestem a Pricewise. Důvodem neúčasti může být například i fakt, že dodavatel nechce přijmout podmínky dTestu pro účast v aukci a být ve svých obchodních podmínkách vstřícný ke spotřebiteli. Může se stát, že v době rozesílání nabídek po aukci bude na trhu k dispozici nabídka, která může být pro určitý typ domácnosti s určitou výší spotřeby a v určitém regionu výhodnější než vítězná nabídka naší aukce. Pokud o takové nabídce víte, můžete samozřejmě odmítnout produkt, který Vám nabídneme, a jít za nižší cenou. Podstatnou součástí odběru energií jsou ovšem také obchodní podmínky dodavatele. My garantujeme, že podmínky, které nabídne vítězný dodavatel naší aukce, budou na trhu ty nejvstřícnější ke spotřebiteli.

 • Jak bude vypočítán odhad mých ročních výdajů za elektřinu či plyn?

  Kalkulace Vašich odhadovaných ročních výdajů je založena zejména na Vámi sdělených údajích o stávajícím dodavateli, smlouvě, spotřebě a regionu. Abychom mohli vypočítat Vaši úsporu, porovnali jsme vítězný tarif s tarifem Vaší stávající smlouvy. Pokud jste nespecifikovali svůj aktuální produkt, kalkulaci jsme vytvořili na základě běžného produktu tarifu Vašeho stávajícího dodavatele.

 • Z jakého důvodu je potřebné vyplnit doplňující informace?

  Pokud vyplníte doplňující informace, jako je Vaše spotřeba energie, umožníte nám vypracovat detailní nabídku založenou na tarifech vítězného dodavatele. Pokud tento údaj není znám, můžeme Vám zaslat jen výpočty založené na obecných průměrech.

 • Proč je v kampani zmiňována společnost Pricewise?

  Pricewise je nizozemskou společností, s níž dTest spolupracuje na organizaci hromadné změny dodavatelů energií. Pricewise pomáhá zajistit potřebné technické i organizační zázemí kampaně nutné k úspěšnému průběhu registrace spotřebitelů, aukce i zasílání nabídek s úsporami. Pricewise, stejně jako dTest, striktně dodržuje pravidla ochrany spotřebitele stanovená Evropskou unií a uplatňuje vysoké standardy ochrany osobních údajů spotřebitelů zapojených do kampaně.

 • Jsou všechny smlouvy a kvalita zúčastněných dodavatelů prozkoumány a ověřeny?

  Dodavatelé se mohou aukce zúčastnit jen v případě, že splňují podmínky nastavené dTestem k ochraně spotřebitele. dTest tedy například dodavatele zaváže k tomu, aby v aukci nabízeli smlouvy, v nichž nebudou skryté poplatky a poplatky při řádném ukončení smlouvy. Podmínkou účasti dodavatelů v aukci bude i zajištění kvalitního zákaznického servisu, a to i prostřednictvím emailu či telefonu. Za vyúčtování v papírové podobě dodavatelé nesmí vyžadovat zvláštní poplatky. Dodavatelé budou muset akceptovat všechny způsoby platby a nepožadovat za některou z nich zvláštní poplatky.

 • Změnil jsem dodavatele v rámci minulého ročníku kampaně Chci výhodnější energie. Co se stane po uplynutí roční doby, po kterou je mi garantována platnost vysoutěžené ceny?

  Vítězný dodavatel Vás bude pět měsíců před koncem platnosti smlouvy kontaktovat a poskytne Vám ceník platný pro navazující období, abyste se mohl/a rozhodnout, zda si budete přát za těchto podmínek smlouvu prodloužit na dobu neurčitou.

Všeobecné otázky týkající se dodávky plynu a elektřiny

 • Jaký produkt je nabízen v kampani Chci výhodnější energie?

  V aukci Vám bude nabízena smlouva na dobu jednoho roku s možností ji později prodloužit na dobu neurčitou. Dodavatel Vám po dobu jednoho roku zaručí stejnou cenu za neregulovanou složku ceny. Může však dojít ke zvýšení regulované části ceny, kterou nemůže dodavatel nijak ovlivnit, jelikož ji určuje právní úprava. V takovém případě se může zvýšit i celková cena za dodávku elektřiny či plynu.

 • Co je regulována část ceny za elektřinu nebo plyn?

  Regulovaná část ceny za elektřinu nebo plyn se skládá především z poplatků za přenos a distribuci, systémové služby, činnost operátora trhu s energií a take z příspěvku na obnovitelné zdroje. Je dána právní úpravou a dodavatel ji nemůže ovlivnit.

 • Co je neregulovaná část ceny za elektřinu nebo plyn?

  Neregulovaná část ceny za elektřinu nebo plyn je cena stanovená dodavatelem a řídí se především nákupem elektřiny a konkurencí na trhu. V naší aukci Vám nabízíme smlouvu, u níž vám garantujeme stejnou cenu po dobu jednoho roku.

 • Může změna dodavatele způsobit přerušení dodávky plynu a elektrické energie do mého bydliště?

  Dodávky elektřiny a plynu nebudou nijak přerušeny.

 • Musím vyměnit svůj stávající elektroměr nebo jiné části elektrického vedení, pokud se rozhodnu změnit dodavatele?

  Ne, nic takového není potřeba. Elektrické vedení, jistič a elektroměr nepatří dodavateli, ale distributorovi. To může být stejná společnost, ale není to pravidlem. Distributor elektřiny provozuje distribuční soustavu a zajišťuje tak transport elektřiny z elektrárny do vaší domácnosti. Distributora nelze změnit, je dán polohou vaší domácnosti. Vy měníte pouze dodavatele, distributor zůstane stejný, a během procesu změny dodavatele tedy není potřeba demontovat elektroměr.

 • Musím informovat svého stávajícího dodavatele o svém rozhodnutí o změně?

  Ne, Váš nový dodavatel vyřídí všechno za Vás.

 • Jaké změny mohu očekávat, jakmile změním svého dodavatele?

  Dojde ke změně ohledně Vašich platebních povinností. Dodávky budete hradit způsobem, ve výši a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě a obchodních podmínkách nového dodavatele. Nezapomeňte si zrušit trvalé platby vůči stávajícímu dodavateli. Změnou dodavatele elektřiny nebo plynu nedojde k přerušení dodávek. Nebudete muset měnit elektroměry a jistič.

Otázky týkající se fáze nabídek

 • Jak je vypočítána moje nabídka?

  Vaše nabídka bude vypočítána na základě Vámi uvedené roční spotřeby elektřiny či plynu a Vámi zvoleného kraje. Pokud neuvedete Vaši roční spotřebu, bude Vaše nabídka úspory za elektřinu vypočítána na základě počtu členů domácnosti a nabídka úspory za plyn na základě účelu jeho použití a rozlohy domácnosti, podle údajů uvedených ve Vašem Profilu odběratele energií. Pro porovnání cen použijeme údaje o Vašem současném produktu u stávajícího dodavatele. Pokud nebudou k dispozici údaje o konkrétním produktu či stávajícím dodavateli, použijeme nejběžnější produkt Vašeho stávajícího dodavatele nebo nejběžnějšího dodavatele ve Vámi zvoleném kraji. Ve výpočtu úspory budou zahrnuty distribuční náklady a daně. Speciální slevy a bonusy nebudou zohledněny. Skutečná úspora se může lišit, například v důsledku změny cen u stávajícího dodavatele, změny ve výši distribučních nákladů, daňové změny, odlišné roční spotřeby atd.

 • Jak probíhá změna dodavatele?

  Dodavatele změníte zcela jednoduše. Po vyplnění krátkého formuláře pro změnu dodavatele od nás obdržíte potvrzující e-mail. Následně předáme Vaše data vítěznému dodavateli, od kterého dostanete do dvou týdnů předvyplněnou smluvní dokumentaci k podpisu. Podepsané dokumenty je třeba poslat nejpozději do 7 dnů zpět v přiložené odpovědní obálce. Vítězný dodavatel se postará o zrušení Vaší stávající smlouvy a tím bude Vaše změna dodavatele úspěšně dokončena.

 • Adresa mého trvalého bydliště je jiná než adresa odběrného místa. Mohu i tak změnit dodavatele?

  Ano můžete. Stačí, když Vaše adresy uvedete v krátkém Formuláři pro změnu dodavatele, ke kterému se dostanete kliknutím na “Pokračovat” na stránce s Vaší osobní nabídkou.

 • Přijal/a jsem nabídku, ale změnil/a jsem názor. Jak můžu zrušit změnu dodavatele?

  Pokud uzavřete smlouvu mimo provozovnu dodavatele, tj. například po telefonu, přes internet, nebo zašlete Vámi podepsanou smlouvu, kterou jste obdrželi od dodavatele zpět dodavateli prostřednictvím pošty či emailu, můžete od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření. Pokud uzavřete smlouvu mimo provozovnu dodavatele, můžete ji také bez sankcí vypovědět do 15. dne od zahájení dodávky elektřiny nebo plynu s výpovědní dobou 15 dnů běžící od prvního dne měsíce následujícího po doručení Vaší výpovědi dodavateli.

 • Jak zjistím, jakou mám smlouvu se současným dodavatelem?

  Před změnou dodavatele energií pečlivě zvažte nabídku budoucího dodavatele, ale i podmínky ukončení smlouvy s tím stávajícím, aby se vám změna vyplatila. Před uzavřením nové smlouvy musíte vědět, jestli jste uzavřeli svou stávající smlouvu na dobu neurčitou či určitou, v jakých lhůtách můžete stávající smlouvu vypovědět a zda máte povinnost v souvislosti s ukončením stávající smlouvy zaplatit smluvní pokutu či jiné poplatky. O úplné a pravdivé údaje můžete požádat ústně nebo telefonicky. Pokud dodavatel odmítne údaje sdělit, můžete podat žádost prostřednictvím e-mailu s potvrzením doručení nebo dopisu, který doporučujeme uschovat jako případný důkaz. Vyžadujte, aby vám dodavatel sdělil požadované údaje písemnou formu, vyhnete se tak možným budoucím sporům s dodavatelem ohledně práv a povinností obou smluvních stran. Vzor Žádosti o úplné a pravdivé údaje o smlouvě o dodávce energie najdete zde: Žádost o úplné a pravdivé údaje o smlouvě o dodávce energie.

 • Mám smlouvu na dobu určitou, mohu i tak změnit dodavatele?

  Vaše situace a možnost změnit dodavatele se v takovémto případě liší podle toho, kdy končí platnost Vaší stávající smlouvy:
  • Máte-li smlouvu na dobu určitou, která vyprší před 31. 12. 2018, můžete změnit dodavatele v rámci naší kampaně Chci výhodnější energie. Nejzazší datum, kdy vítězný dodavatel zahájí dodávku energií je 1. 1. 2019. Pokud vaše stávající smlouva končí před tímto datem, bude vítězný dodavatel řešit váš přechod s ohledem na stávající smlouvu – tedy na vás „počká“, aniž byste museli smlouvu předčasně vypovídat.
  • Máte-li smlouvu na dobu určitou, která končí v období do května 2018, přechod k vítěznému dodavateli se pravděpodobně nestačí uskutečnit dříve, než skončí Vaše stávající smlouva. V takovém případě doporučujeme, abyste se stávajícím dodavatelem uzavřeli navazující smlouvu na dobu neurčitou, nebo uzavřeli smlouvu na dobu neurčitou s jiným dodavatelem. Smlouvu na dobu neurčitou budete moci vypovědět s maximálně tříměsíční výpovědní lhůtou a přejít k vítěznému dodavateli, budete-li mít zájem o naši nabídku.
  • Pokud vaše stávající smlouva končí až po 1. 1. 2019, a přesto budete chtít přejít k novému dodavateli, může po vás stávající dodavatel požadovat smluvní pokutu, případně poplatek za předčasné ukončení smlouvy. Zjistěte si tedy výši této smluvní pokuty či poplatku u stávajícího dodavatele. Až od nás dostanete osobní nabídku, můžete se rozhodnout, zda se vám i tak nevyplatí změnit s námi dodavatele. Výsledná úspora může být vyšší, než sankce, kterou zaplatíte stávajícímu dodavateli.
 • Ještě jsem se nepřihlásil/a do kampaně Chci výhodnější energie. Mohu se ještě pořád ucházet o novou nabídku?

  Registrace uživatelů do hromadné změny dodavatelů oficiálně skončila ke dni aukce. Nyní je možné ucházet se o místa, která se uvolní po spotřebitelích, již se rozhodnou nevyužít naší nabídky. Stačí vyplnit registrační formulář na stránce www.ChciVyhodnejsiEnergie.cz a počkat do první poloviny dubna na zprávu, zda má vítězný dodavatel ještě kapacitu vás přijmout. Registrace je nadále zdarma a nezavazuje vás k přechodu k novému dodavateli.

 • Jaké informace jsou vyžadovány pro změnu dodavatele?

  Pro změnu Vašeho stávajícího dodavatele stačí v krátkém Formuláři pro změnu dodavatele vyplnit kromě Vašich identifikačních a korespondenčních údajů také základní údaje o Vaší spotřebě energií a platební údaje.

 • Co musím udělat, abych získal/a nabídku úspory v Chci výhodnější energie?

  Registrovat se můžete vyplněním jednoduchého formuláře na naší webové stránce. Potřebujeme od Vás znát jenom pár osobních údajů, registrace zabere pár minut. Každý, kdo vyplní svůj osobní profil, od nás dostane nabídku s výpočtem potenciální úspory za energie. Veškeré informace a potřebné údaje týkající se spotřeby energií najdete na svém ročním vyúčtování. Osobní nabídku Vám zašleme e-mailem během několika týdnů po uskutečnění aukce. Vzhledem k tomu, že nabídku nejste povinen/a přijmout, je už jenom na Vás jestli ji využijete, nebo ne.

 • O novou nabídku mám zájem, chci tedy změnit dodavatele elektřiny nebo plynu. Co pro to mám udělat?

  Svou osobní nabídku najdete na odkazu, který Vám byl zaslán e-mailem. Na stránce s nabídkou si můžete nabídku prostudovat, změnit své údaje i zahájit proces změny dodavatele elektřiny nebo plynu. Pro změnu dodavatele budete přesměrován/a na formulář a požádán/a o vyplnění některých dalších informací, jako jsou Vaše platební údaje apod. Veškeré údaje zpracujeme přes zabezpečené připojení. Vaše žádost o změnu dodavatele bude postoupena dodavateli energie, který s Vámi vyřídí veškeré další náležitosti a bude Vás informovat o začátku nového smluvního období.

 • Kde najdu požadované informace o své současné spotřebě energií?

  Veškeré potřebné údaje najdete na svém ročním vyúčtování za elektřinu či plyn. Pokud takový doklad nemáte, doporučujeme Vám kontaktovat svého dodavatele, který je povinen Vám tyto informace poskytnout.

 • Z jakého důvodu je nutné uvést mou e-mailovou adresu pro účast v kampani?

  Vaše e-mailová adresa je potřebná k tomu, abychom Vám mohli zaslat informace o výsledku aukce a výpočet Vaší potenciální úspory.

 • Mohou se kampaně účastnit firemní odběratelé?

  Ne, kampaň je určena pro změnu dodavatele energií pro osobní potřebu, tj. pro spotřebitele (kategorie domácnost).

 • Z jakého důvodu jsem dosud nedostal/a nabídku?

  E-maily informující o výsledcích aukce a Vaší osobní úspoře budou poslány nejpozději v druhé polovině března 2016. Pokud jste ale tyto informace nedostali do konce března, zkontrolujte prosím svou složku nevyžádané pošty. Používáte-li e-mailový účet Seznam nebo Gmail, mohl se e-mail dostat do složky Hromadná pošta (Seznam) či Promo akce (Gmail). Abyste předešli tomu, že kvůli tomuto třídění pošty přehlédnete e-maily od nás, přidejte si e-mailovou adresu energie@dtest.cz do svého adresáře. Samozřejmě nás také můžete kontaktovat na čísle 272 272 271, každý všední den od 9:00 do 17:00. Na základě údajů, které jste zadali při registraci, jsme schopni Vám poskytnout veškeré potřebné informace nebo e-mail opakovaně poslat.

 • Odkdy mi bude dodávána elektřina nebo plyn dle nové smlouvy?

  Dodávky energií Vám budou dodávány, jak nejdříve to bude možné, což záleží také tom, zda máte smlouvu na dobu určitou či neurčitou. V případě, že máte sjednanou smlouvu na dobu určitou, smlouva Vám uplyne k datu, na kterou byla uzavřena. Může se však stát, že se smlouva na dobu určitou automaticky prodlouží na další období. Takto prodlouženou smlouvu pak zpravidla není možné ukončit před jejím koncem vůbec, nebo jen se zaplacením smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty se může odvíjet také od doby, která Vám zbývá do uplynutí smlouvy. V takovém případě je možné se s vítězným dodavatelem dohodnout na takovém datu zahájení dodávek, které pro Vás bude vzhledem k výši smluvní pokuty výhodné. Máte-li smlouvu na dobu neurčitou, může být vypovězena se sjednanou výpovědní lhůtou, která však nesmí být delší než zákonná tříměsíční lhůta.

 • Musím zaplatit poplatek za ukončení své současné smlouvy?

  To záleží na smlouvě a podmínkách, které máte u stávajícího dodavatele. Dodavatel je Vám povinen na Vaši žádost sdělit dobu, kdy Vám smlouva končí. Dodavatele se dále zeptejte na své povinnosti spojené s předčasnými ukončením smlouvy, tj. zda Vám nehrozí smluvní pokuta či nejste povinni zaplatit například deaktivační poplatek. V případě nejasností nás můžete kontaktovat na čísle 272 272 271.

 • Moje stávající smlouva je vedena na jiného člena mé domácnosti. Může tato skutečnost způsobit problémy při přechodu k novému dodavateli?

  Ano, může, protože k uzavření nové smlouvy je oprávněna pouze osoba, která je odběratelem energie podle stávající smlouvy. Pokud se stane, že jste se k aukci přihlásili, ale stávající smlouva je vedena na jiného člena Vaší domácnosti, obraťte se na naši kontaktní linku 272 272 271, kde Vám poradíme, jak dále postupovat.

 • Jaké údaje jsou používány při výpočtu ročních výdajů?

  V úvahu jsme vzali jenom údaje, které jste nám poskytli při registraci. Pokud jste nám poskytli údaje o Vaší současné spotřebě energií, jsme schopni vypočítat Vaši osobní úsporu. Pokud ale tato informace chybí, můžeme Vám nabídnout pouze informaci o úspoře průměrné, odhadované na základě počtu členů vaší domácnosti. Veškeré naše výpočty zahrnují DPH a všechny ostatní slevy spojené s měsíční zálohou a on-line fakturací.

 • Odebírám pod svým jménem elektřinu či plyn ve více nemovitostech. Je možné uzavřít smlouvu pro každou nemovitost zvlášť?

  Ano, je to možné. Každé odběrné místo musí být do kampaně registrováno samostatně a pro každé odběrné místo bude také vypracována samostatná nabídka a podepsána samostatná smlouva.

 • K jakému účelu slouží osobní odkaz (URL) v e-mailu s nabídkou?

  Odkaz, který najdete v e-mailu, vede přímo na stránku s Vaší osobní nabídkou. Nabídka je založena na údajích, které jste uvedli při registraci. Na stránce je také možné změnit veškeré osobní údaje.

 • Jak mohu změnit údaje, které jsem zadal/a při registraci?

  Po registraci jste obdržel/a e-mailem potvrzení s odkazem na svůj osobní profil. Na tomto odkazu můžete v profilu měnit své osobní údaje. Případně můžete zavolat na naši kontaktní linku na čísle 272 272 271.

 • Co je to EAN kód a kde ho můžu najít?

  EAN kód je zkratka pro European Article Numbering. Kód najdete na svém vyúčtování. Tvoří ho 18 znaků a obsahuje informace o místě dodávky elektřiny.

 • Co je to EIC kód a kde ho můžu najít?

  EIC kód je zkratka pro Energy Identification Code. Kód najdete na svém vyúčtování. Tvoří ho 16 znaků a obsahuje informace o místě dodávky plynu.

 • Jelikož jsem se nedávno přestěhoval/a, neumím odhadnout svou roční spotřebu. Můžu i bez znalosti své spotřeby získat nabídku?

  K vypracování osobní nabídky je nutné znát údaj o své spotřebě. Pokud tento údaj není znám, můžeme Vám zaslat pouze výpočet založený na průměrné spotřebě, odhadované na základě počtu členů Vaší domácnosti. Veškeré naše výpočty zahrnují DPH a všechny ostatní slevy spojené s měsíční zálohou a on-line fakturací.

 • V současném bydlišti bydlím několik měsíců. Musím čekat celý rok, než budu moci změnit dodavatele?

  Nemusíte čekat celý rok, můžete se zapojit. Vaši osobní úsporu jsme však schopni vypočítat jen pokud jste nám poskytli informace o své současné spotřebě. Pokud tato informace chybí, můžeme Vám poskytnout pouze odhad úspory založený na průměrné spotřebě.

 • Mohu přijmout novou nabídku, i když jsem již zákazníkem vítězné společnosti?

  Ano, novou nabídku můžete přijmout i v tomto případě.

 • Vlastním solární panely, můžu se také zúčastnit?

  Ano, můžete. Vítězný dodavatel odebere zdarma přebytky Vámi vyrobené energie, a pokud jste registrován u OTE, a.s., bude Vám nadále vyplácen zelený bonus.

 • Obdržím kompenzaci za vyprodukovanou elektřinu dodanou do sítě?

  Europe Easy Energy od Vás nespotřebovanou energii odebere bez jakýchkoli poplatků. Nespotřebovaná elektrická energie a její dodávka do sítě nebude přeplacena. Pořád však budete mít nárok na Zelený bonus od OTE.